Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Yönetim

Kurumsal Anayasa Çalışması

AMACI

  • Hedeflerde başarıya odaklı ortak çalışma kültürü
  • Şeffaf, yapıcı, katılımcı şirket iletişim kültürü
  • Örgüt iklimini kişisel yetkinliklerini geliştirerek, hizmet sunuşta yenilikçi ve farklı olmak
  • Müşteriyi patron olarak düşünen, ona sunulacak hizmetleri sürekli mükemmeliyetçi bir yaklaşımla geliştiren, müşteri için yaratıcı ve keyif verecek katma değerli hizmetler sunan bir ekip olmak.
  • Müşteri ve şirketimiz için kazan-kazan iş süreçleri ve hizmetler üretmek.

Yönetim

Şirket iyi yönetim anlayışı ile yönetilir. Bunu sağlamakla Genel Müdür ve doğrudan raporlayanlar öncelikle yükümlüdür Bu kapsama giren İnsan Kaynakları yönetim süreçleri hedef yönetimi, işe alma, performans yönetimi, yetkinlik yönetimi, eğitim ve gelişim, insan gücü planlama, ücret yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, veri yönetimi, karar alma, yetki ve sorumlulukların uygulaması, delegasyon / inisiyatif kullanma- kullandırtma / empowerment, takip/ kontrol, iletişim feedback ve diyalog, insanlar arası ilişkiler, bilgi /data / pay-laşımı ve yönetimi, şirket içi ve diğer şirketler ile işbirliği ve ekip çalışması, çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti alanlarını kapsar.
İş ve kişilerle ilgili problemleri çözmek her yöneticinin yetkileri çerçevesinde kendi asli sorumluluğudur. Problemin çözümüne zaman kaybetmeden, en uygun / doğru / rasyonel biçimde ve iş paydaşlarının da uzlaşısını sağlayarak varmak için tüm sorunlar İcra Komitesine getirilir, burada irdelendikten ve görüş / söylem birliği kesinleştikten sonra uygulanır. Problemleri müşteri veya çalışanlar açısından kalıcı, her taraf için kabul edilebilir, pozitif ve şirket performansını arttırıcı yönde çözüyor olmak her kademedeki yöneticilerin performans kriteridir.

Devamını oku: Kurumsal Anayasa Çalışması

Sunum Danışmanlığı

Sunum Fırsattır. Girişimcileri, yöneticileri, yatırımcıları ve müşterileri ikna etmek ve harekete geçirmek için bir fırsattır.
'Bilgi bende, heyecan bende, gayret bende. Çok iyi bir sunum yapmak için başka neye ihtiyacım var?' diye düşünüyor musunuz?
Sunumlarda en büyük sorun, izleyicilerin de kendiniz gibi olduğunu, sizin gibi düşündüklerini kabul etmenizdir.
Yıllar önce Lev Landa adlı bir Rus profesörün sunumunu izledim. Landa'nın çok önemli bir mesajı vardı ve bu konuda uzmanlaşmıştı:
'Karşımızdakileri de kendimiz gibi zannediyoruz. Bizim donanımıza, bizim bilgimize ve tecrübemize sahiplermiş gibi düşünüyoruz. Halbuki karşınızdakilerin anlayacağı bir şekilde onlara hitap edemezseniz, hedefinize ulaşamazsınız.'
Beyaz eşya ve ilaç kullanım kılavuzlarından yola çıktı, kanunlara kadar örnekler verdi. Bunları hazırlayanlar çok donanımlı oldukları için, bunları kullanmak zorunda olan kişilerin çok zorluklar yaşadıklarına ve hata yaptıklarına dikkati çekti. Kendisinin böyle konularda devreye girdiğini ve herkesin faydalanacağı sistemlerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu anlattı.
Sunumlarda da bu böyle.
Sunumlarınızı hazırlarken, izleyicilerden istediğiniz neticeyi almak istiyorsanız, sunum malzemelerinizin seçiminde, bunların slaytlarda nasıl gösterileceğinin tespit edilmesinde, ikinci bir kişiye ihtiyacınız olur. Bu kişi size, hazırlayacağınız sunumun daha tesirli, daha başarılı olması için size yardımcı olur.
Şovmenliğinize ve konuşma becerinize güvenmeyin. Böyle olunca sunumun hazırlığı eksik kalıyor. İyi hazırlanmış bir sunum sizi başarılı kılar. Buna konuşma becerisi de eklenirse sizi uçuruverir.
Neticede yapacağınız sunum, izleyicilerin beklentilerini karşılamak ve sürekli izleyicilerin ilgisini çekmek zorundadır.
"Sunum Fırsattır" adlı kitabımda kendi sunum tecrübelerimi gözler önüne serdim. "Şimdi Söyleme Zamanı" adlı kitabımda da kendi sunum tecrübelerimi, alanlarında başarılı olmuş 14 kişinin tecrübeleriyle karşılaştırdım, Sunum Tekniklerini adım adım açıkladım.
Eğer yatırımcılara, müşterilere, girişimcilere ve yöneticilere sunum yapmak durumundaysanız ve bu sunumlara önem veriyorsanız, size faydalı olacağıma inanıyorum. Biraraya gelirsek sizi bu konuda ikna edebilirim.
Sizin yapacağınız sunumun amacı da ikna etmek ve harekete geçirmek değil mi?

Online-Yönetici Koçluğu

Bu çalışmayla yönetici, hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaşabilmektedir. Ayrıca hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinmekte, gelişmekte ve kendisini daha iyi tanımaktadır. İş dünyasının zorlu ve değişen ortamında yönetici koçluğu potansiyelinizin tümüne ulaşmak için size yardımcı olmaktadır. Liderlik ve karar verme konularında etkinliğinizi arttırırken koçluk aynı zamanda kişisel tatmin ve bireysel denge konusunda da yardımcı olacaktır. Gizlilik yönetici koçluğunun en temel ilkesidir. Çalışma hayatımız içinde dışarıda güçlü bir görüntü sergilemek durumundayız. Zaaflarımızı, endişelerimizi, başarısızlıklarımızı, korkularımızı paylaşamadığımız bir ortamdayız. Yönetici koçluğu programında tüm bunları paylaşarak, birlikte çözümler üretmekteyiz. Yönetici koçluğunu web üzerinden veya akıllı telefonlardan skype üzerinden canlı olarak yaparak hem video hem dökümanları paylaşarak yol ve zamandan tasarruf edebiliyoruz, böylece koçluğun maliyeti de azalmış oluyor.

Devamını oku: Online-Yönetici Koçluğu

Süreç Analizi

Danışmanlık konusu, şirketin ana iş süreci olan siparişin alınmasından, siparişin ürün olarak müşteriye teslim edilmesine kadar geçen sürecin incelenip, analiz edilerek kalite, maliyet, hız ve hizmet düzeyi boyutlarındaki performansının artırılmasına yönelik olarak gerek söz konusu sürecin kendi içinde, gerekse ilgili diğer süreçlerde yapılabilecek ve yapılması gereken iyileştirmelerin tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaca yönelik olarak dört aşamalı bir çalışma yapılacaktır:

Devamını oku: Süreç Analizi

Diğer Makaleler...

  1. Executive Search Hizmetleri