Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Yönetim

AMACI

  • Hedeflerde başarıya odaklı ortak çalışma kültürü
  • Şeffaf, yapıcı, katılımcı şirket iletişim kültürü
  • Örgüt iklimini kişisel yetkinliklerini geliştirerek, hizmet sunuşta yenilikçi ve farklı olmak
  • Müşteriyi patron olarak düşünen, ona sunulacak hizmetleri sürekli mükemmeliyetçi bir yaklaşımla geliştiren, müşteri için yaratıcı ve keyif verecek katma değerli hizmetler sunan bir ekip olmak.
  • Müşteri ve şirketimiz için kazan-kazan iş süreçleri ve hizmetler üretmek.

Yönetim

Şirket iyi yönetim anlayışı ile yönetilir. Bunu sağlamakla Genel Müdür ve doğrudan raporlayanlar öncelikle yükümlüdür Bu kapsama giren İnsan Kaynakları yönetim süreçleri hedef yönetimi, işe alma, performans yönetimi, yetkinlik yönetimi, eğitim ve gelişim, insan gücü planlama, ücret yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, veri yönetimi, karar alma, yetki ve sorumlulukların uygulaması, delegasyon / inisiyatif kullanma- kullandırtma / empowerment, takip/ kontrol, iletişim feedback ve diyalog, insanlar arası ilişkiler, bilgi /data / pay-laşımı ve yönetimi, şirket içi ve diğer şirketler ile işbirliği ve ekip çalışması, çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti alanlarını kapsar.
İş ve kişilerle ilgili problemleri çözmek her yöneticinin yetkileri çerçevesinde kendi asli sorumluluğudur. Problemin çözümüne zaman kaybetmeden, en uygun / doğru / rasyonel biçimde ve iş paydaşlarının da uzlaşısını sağlayarak varmak için tüm sorunlar İcra Komitesine getirilir, burada irdelendikten ve görüş / söylem birliği kesinleştikten sonra uygulanır. Problemleri müşteri veya çalışanlar açısından kalıcı, her taraf için kabul edilebilir, pozitif ve şirket performansını arttırıcı yönde çözüyor olmak her kademedeki yöneticilerin performans kriteridir.

Şirkette ilişki yönetimi ve etkin iletişimi sürekli ve güçlü kılmak için her hafta yöneticiler toplantısı yapılır. Ayrıca her departman en üst yöneticisi her hafta kendi tüm ekibi ile iş planlarını, gelişmeleri, sorunları, performansı irdeleyen yapıcı ve iyileştirici önlem ve önerileri kapsayan paylaşım toplantıları yapar.
Toplantı takvimi ve içeriği önceden belirlenir. Toplantıda görüşülecek konuların gerektirdiği belgeler önceden gönderilir. Toplantıda tutanak tutulur. Alınacak aksiyonlar ve bunların sorumlusu, termin, yetkilisi, işbirliği yapılacaklar ve beklenen sonuç istisnasız belirlenir. Yetki ve inisiyatifin hangi hallerde nereye kadar ve kimin tarafından kullanılacağı saptanır ve buna uyulur. Aksiyonların gelişimi hakkında talep etmesi beklenmeden ilgili üst yöneticiye ve birlikte çalışılan diğer departmana, feedback verilir, görüşü alınır
Her yönetici birlikte çalıştığı personelinin özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, geliştirmeye yönelik olarak bilmek zorundadır. İş performansı ve davranışlarına ilişkin kesintisiz, açık ve yapıcı feedback vermek, yönlendirmek / geliştirmek ve şahsen destek olmak her yöneticinin asli sorumluluğu ve performans kriteridir.

İŞLEYİŞ

Kurumsal Anayasa ÇalışmasıYarım günlük Konferans ve workshop:

Bu program tüm şirket çalışanlarının bir salonda toplanarak yarım gün konferans ve çalıştay şeklinde yapılması ile başla-malıdır. Anı Tur'un müşteri odaklı kurumsal bir şirket olması için yönetim tarafından beklenen hedeflerin ve performans kriterlerinin, çalışanlar ile interaktif bir şekilde paylaşılması ve oluşturulması bu programın ana ilkesidir.

Şirket anayasasının bu çalıştay ve İletikom danışmanlarının yönlendirmesi ile oluşturulması ve her çalışan tarafından im-zalanması öngörülmektedir .

Taslak Anayasa Örneği:

HEDEFLER

  • Şirketimiz dünyada ve ülkemizde gelişen xx sektörüne sürekli yükselen hizmet kalitesi ve yenilikçi çözümler üreterek, gerek ku-rumsal gerekse bireysel müşterilerin çalışmaktan keyif duyacağı ve güvenle iş yapacağı bir şirket olmayı hedeflemektedir.
  • Bu yıl mevcut müşterilerin büyüme hızından daha yüksek bir orana ulaşmak için: Mevcut müşterileri içinde Pazar payını en az % 20 büyütmek , 2016 da yeni müşteri cirosunun en az % 20 olma-sı için portföye yeni müşterileri katmak
  • Gerek müşterileri gerekse tedarikçileri tarafından en güvenilen ilk iki şirket içine girmek.
  • Gerek içerde gerekse dışarıda profesyonellerin çalışmayı arzu ettiği bir şirket olmak

 

Bizimle bu konuda iletişime geçerek randevü alınız.

Tel: (0212) 288 63 63

Pin it