Yönetim

Danışmanlık konusu, şirketin ana iş süreci olan siparişin alınmasından, siparişin ürün olarak müşteriye teslim edilmesine kadar geçen sürecin incelenip, analiz edilerek kalite, maliyet, hız ve hizmet düzeyi boyutlarındaki performansının artırılmasına yönelik olarak gerek söz konusu sürecin kendi içinde, gerekse ilgili diğer süreçlerde yapılabilecek ve yapılması gereken iyileştirmelerin tanımlanmasını amaçlamaktadır.

Bu amaca yönelik olarak dört aşamalı bir çalışma yapılacaktır:

 

Birinci aşama: Süreç analizi, süreç sahiplerinin belirlenmesi ve şirket yapısının gözden geçirilmesi

İkinci aşama: İş analizlerinin yapılması

Üçüncü aşama: Mevcut İşgücünün optimizasyonu ve Performans Değerlendirme Sistemi’nin tasarlanması

Dördüncü aşama: Personel yetiştirme/eğitim programının uygulanması (bu aşamada diğer aşamalarla senkronize olarak uygulanacaktır)

S.NO.

FAALİYET

AÇIKLAMA

1.

Arama toplantısı (1 gün)

 

 

- “Ne” yapılmak istendiğinin ortaya konulması

- “Nasıl” yapabiliriz üzerinde fikirlerin paylaşılması

- Olası “Engeller”in belirlenmesi

- Mevcut Durum Analizinin yapılması (Müşteriden, tedarikçiden, çalışanlardan vb. kaynaklardan sorunların belirlenmesi)

 

2.

Süreç analizi

(3 gün)

- Siparişin alınması ile başlayan ve müşteriye teslimatın yapılması ile biten sürecin alt süreçlerin belirlenmesi

- Alt süreçler arasındaki bağlantıların ve faaliyetlerin belirlenmesi

 

3.

Süreç sahiplerinin belirlenmesi

(1 gün)

 

- Süreç sahiplerinin belirlenmesi

- Faaliyetlerden sorumlu kişilerin belirlenmesi

 

4.

Süreç haritasının çıkarılması

(2 gün)

 

- Süreç, alt süreç ve faaliyetleri entegre ederek süreç haritasının hazırlanması.

 

 

 

TOPLAM: 7 gün

 

 Bu süre yaklaşık 100 Beyaz Yaka çalışan ve 25 Pozisyon olan bir şirket için tahmini çalışma planını göstermektedir.

Aşamalar

Süre (Hafta)

1

2

3

4

5

6

7

8

Birinci aşama: Süreç analizi, süreç sahiplerinin belirlenmesi ve şirket yapısının gözden geçirilmesi

 x

 x

 

 

 

 

 

 

İkinci aşama: İş analizlerinin yapılması

 

 

 x

 x

 x

 x

 

 

Üçüncü aşama: Mevcut İşgücünün optimizasyonu ve Performans Değerlendirme Sistemi’nin tasarlanması

 

 

 

 

 

 

 x

 x

Dördüncü aşama: Personel yetiştirme/eğitim programının hazırlanması

 

 

 x

 x

 x

 x

 x

 x