Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Hukuk

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104.  Maddelerinde yapılmıştır İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve  istendiğinde ibraz etmek  zorunda­dır.

 

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

 

İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)”

 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eleman İstek Formu

2

İşe Başvuru Formu

3

Hizmet Sözleşmesi

4

İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

5

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

6

GSS Giriş Bildirgesi

7

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

8

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a

9

Aile Durum Bildirimi Formu

10

İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

11

İkametgâh İlmühaberi

12

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

13

Referansları ve CV' si

14

Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

15

Sağlık Raporu

16

Kan Grubunu Gösterir Belge

17

Adli sicil kaydı

18

Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

19

Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20

Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

21

Yıllık Ücretli İzin Cetveli

22

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

23

2 adet vesikalık Fotoğraf

24

Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

 

Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

25

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)

26

İş Kazası Tutanağı

27

İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)

28

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)

29

İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı

30

İstifa Dilekçesi

31

İbraname

32

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

33

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

34

İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

35

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104. Maddelerinde yapılmıştır İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:"İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)"

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılmamış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel departmanı işlemleri göz önünde bulundurulduğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağıda belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

1 Eleman İstek Formu

2 İşe Başvuru Formu

3 Hizmet Sözleşmesi

4 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

6 GSS Giriş Bildirgesi

7 SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

8 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a

9 Aile Durum Bildirimi Formu

10 İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

11 İkametgâh İlmühaberi

12 Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

13 Referansları ve CV' si

14 Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

15 Sağlık Raporu

16 Kan Grubunu Gösterir Belge

17 Adli sicil kaydı

18 Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

19 Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20 Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

21 Yıllık Ücretli İzin Cetveli

22 Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

23 2 adet vesikalık Fotoğraf

24 Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

25 İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)

26 İş Kazası Tutanağı

27 İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)

28 İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)

29 İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı

30 İstifa Dilekçesi

31 İbraname

32 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

33 Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

34 İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

35 Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti