Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Yöneticinin Rehberi

İşçi Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104.  Maddelerinde yapılmıştır İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve  istendiğinde ibraz etmek  zorunda­dır.

 

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

 

İşçi özlük dosyası :

MADDE 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık:

MADDE 104. 75 inci maddedeki işçi özlük dosyalarını düzenlemeyen işveren veya işveren vekiline beş yüz milyon lira para cezası verilir. (Güncel tutar 1.200 TL.)”

 

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. Personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda, bir fikir vermesi bakımından söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eleman İstek Formu

2

İşe Başvuru Formu

3

Hizmet Sözleşmesi

4

İşe Giriş Periyodik Muayene Formu

5

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

6

GSS Giriş Bildirgesi

7

SGK Sigortalı Bildirim Belgesi

8

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 4/1 a

9

Aile Durum Bildirimi Formu

10

İşçi kimlik bilgileri, Nüfus Cüzdanı Sureti

11

İkametgâh İlmühaberi

12

Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

13

Referansları ve CV' si

14

Demirbaş Malzeme Teslim Belgesi

15

Sağlık Raporu

16

Kan Grubunu Gösterir Belge

17

Adli sicil kaydı

18

Askerlik Durumunu Gösterir Belgeler

19

Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

20

Ücretsiz İzinler ve Yıllık Ücretli İzin İle İlgili Dilekçe veya Formlar

21

Yıllık Ücretli İzin Cetveli

22

Hizmet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar

23

2 adet vesikalık Fotoğraf

24

Doğum Yapan Kadının 6 aylık ücretsiz izin talep dilekçesi

 

Doğum Yapan Kadının Emzirme izin talep dilekçesi

25

İş Kazalarında Yapılması Gereken İdari İşlemler ve İş Kazası Bildirimi (SGK)

26

İş Kazası Tutanağı

27

İşyeri Kaza ve Meslek Hastalığı Bildirimi Formu (ÇSGB)

28

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bilgi Formu (SGK)

29

İşe İzinsiz Gelmeme / İş Geç Gelme Tutanağı ve İhtarı

30

İstifa Dilekçesi

31

İbraname

32

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Bölge Çalışma

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

33

Toplu İşçi Çıkarılması ile İlgili Olarak Bir Ay Önceden Türkiye İş Kurumu

 

Müdürlüğü'ne Verilecek Yazı Örneği

34

İşe Gelmeyen İşçinin En Son Adresine Gönderilecek Noter Tebligatı İhtarname

35

Daha evvel İşten Çıkarılan İşçinin Tekrar İşe Alınma Daveti

 

 

İşçi özlük dosyası ile ilgili düzenleme, 4857 sayılı İş Kanunun 75. ve 104. Maddelerinde yapılmıştır İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları (her halde 10 yıl süre ile) saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadır.

4857 sayılı iş kanunun 75 ve 104. maddeleri aşağıdaki gibidir:

Devamını oku: İşçi Özlük Dosyasında Olması Gerekenler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum İçin Yol Haritası

Konu:  Yeni Türk Ticaret Kanunu:    Sirküler T. : 23.11.2011
“Kanun”’a Uyumda, Yol Haritası.    Sirküler No : 2011 – 18

Bilindiği gibi yeni TTK 14.02.2011 tarihli RG’de 6102 no ile yayınlanmış olup, 01.07.2012 tarihinde “genel olarak” yürürlüğe girecektir.

Kanunun uygulama şekli ve bazı hususların farklı tarihlerde nasıl yürürlüğe gireceğine ilişkin olarak da aynı tarihte 6103 no.lu kanun yayınlanmıştır.

Aşağıda, Anonim ve Limited Şirketlerin TTK’na uyumuna ilişkin açıklamalarımız,  yukarıda sözü edilen kanunlara dayanarak yapılmış olmakla birlikte, önümüzdeki süreçte uygulama yönetmeliklerinin de yayınlanacağı tabiidir.

Devamını oku: Yeni Türk Ticaret Kanununa Uyum İçin Yol Haritası

ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI

 

4857 sayılı yeni İş Kanunu, 1475 sayılı eski İş Kanunu’ndan farklı olarak, ilk kez alt işverenliğin tanımına yer vermiştir: “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

Bu tanıma göre asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi aşağıda sayılan koşuların varlığına bağlıdır.

Devamını oku: ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN (TAŞERON) UYGULAMASI

Garanti Belgesi Yönetmeliği Değişti,Tamir Süresi 20 Gün

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe ''iş günü'' ibaresi eklendi ve iş günü; ''ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günleri'' olarak tanımlandı.

Yönetmelik hükümlerine ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünce onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumlu olacak.

Devamını oku: Garanti Belgesi Yönetmeliği Değişti,Tamir Süresi 20 Gün

Çağrı Merkezi Kalite Standartları

Ana Menüde bekleme süresi Sesli Yanıt Sistemi  azami 45 saniye
Alt Menüde agent'a bağlanana kadar bekleme azami 20 saniye
Agent'ın 20 saniye içinde cevaplama oranı asgari %80
Şikayetlerin yüzde 80 inin çözülme süresi en fazla 24 saat

 

Yukarda belirtilen kalite standartları Mart 2011 den itibaren bankalar ve Operatörlerin çağrı merkezlerinde uygulanmaya başlanacak, ve bu standartlara ilişkin raporlar düzenli olarak BTK ya iletilecektir. Standartlara uyamayan şirketlere önce ihtar verilecek, düzeltmeyenler İnternet sitesinde ilan edilecek, bir yıl içinde iki den fazla bu standartlara uyum sağlayamayan şirketlere ise para cezası verilecek.