Giriş Kayıt

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı *
Şifre *
Beni hatırla

Bir hesap oluşturun

Yıldız (*) işaretli alanlar gerekli.
İsim *
Kullanıcı Adı *
Şifre *
Şifre doğrulayın *
E-posta *
E-posta doğrulayın *
Captcha *

Vergi

 

Konu : 6111 Sayılı Kanun ( Torba Yasa )                                    Sirküler T. : 07/03/2011

Matrah Artırımı.                                                                               Sirküler No. : 03

 

 

 

Bilindiği üzere “torba yasa” diye adlandırılan kanun yürürlüğe girmiş olup, matrah artırımı ile ilgili hükümleri bu yasada önemli bir yer işgal etmektedir. Buna ilişkin açıklayıcı izahatımız, özellikle KV mükellefleri bakımından işbu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

 

 

A. KURUMLAR VERGİSİ:

 

1. Matrah Artırımı Hangi Yılları Hangi Oranda Kapsamaktadır? 

 

Vergilendirme dönemi  Arttırımoranı % Asgari arttırım Normal Vergi Oranı İndirimli vergi oranı
2006 30 19.110 20 15
2007 25 20.650 20 15
2008 20 22.440 20 15
2009 15 24.460 20 15

 

 

2. İndirimli Vergi Oranı Nedir?

 

-          Matrah artırımı yapılan yıla ait KV beyannamesi süresinde verilmiş ve ödenmesi gereken vergi süresinde ödenmiş ise, % 20 oranı yerine % 15’lik oran uygulanır.

 

     3. Matrah artırımında Bulunmanın Avantajları / Dezavantajları Nelerdir?

 

-          Matrah artırımı yapılan yıl / yıllar için inceleme veya tarhiyat yapılamaz.

 

-          Artırım yapılan yıl zararlı ise, o yıla ait mali zararların gelecek yıl matrahlarından %50’si indirilebilir.

 

 

4. Müracaat İçin Süre Nedir Ve Nasıl Yapılır?

 

- Müracaat süresi 02.05.2011 gün sonu olup, artırım beyannameleri elektronik ortamda  verilmek durumundadır. (Buna ilişkin müracaat formu G.İ.B sitesinde mevcuttur.)

 

 

 

5. Artırımda Ortaya Çıkan Vergi Nasıl Ödenir? 

 

-  Ödeme 31.05.2011 tarihine kadar peşin veya 36 aya kadar ( endekslenmiş olarak ) taksitle yapılır.

 

  1.  Kıst Dönem Uygulması Mümkün müdür?

 

İşe başlama veya bırakma, matrah artırımı yapılan dönemin içine isabet eder ise, artırım matrahı aylık olarak kıstelyevm şeklinde hesabedilir.

 

  1.  Yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlarda matrah artırımı yapılabilecek yıl, işin bitimine göre belirlenir. Örneğin; İş 2009’ da bitmiş ise, bu imkandan faydalanılabilir ancak iş 2010’ da bitmiş ise, faydalanılamaz. Özel hesap dönemine tabi olanlarda da benzer durum geçerlidir.

 

B. ÜCRET STOPAJINDA “VERGİ” ARTTIRIMI:

 

     Kanun ücretlere ilişkin Gelir Vergisi stopajlarında matrah artırımı yerine “vergi artırımını” düzenlemiştir. Bu düzenleme, mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirme durumlarına göre aşağıdaki gibi özetlenebilir. (Öncelikle belirtelim ki, burada da faydalanılacak yıllar 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarıdır.)

 

           2006- % 5
           2007 - % 4
           2008 - % 3
           2009 - % 2
( Müracaat ve ödeme KV' nde olduğu gibidir.)

 

. Artırım yapılacak yıla ilişkin muhtasar beyannamelerin tamamı daha evvel beyanedilmişse, bu beyannamelerin toplamı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. KDV’ DE VERGİ MATRAH ARTTIRIMI :

 

-          Artırım yapılacak yıllar, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarıdır.

 

-          Artırım KDV dönemine ( her hangi bir aya ) uygulanmaz, ilgili yıla / yıllara uygulanır.

 

-          2 No.lu KDV beyanları artırıma dahil edilmemiştir.

 

-       a) Vergi Artırımı : Artırım yapılacak yıla ilişkin olarak en az 3 döneme ait KDV beyanı                                                                                                                              verilmiş olmalıdır. Bu beyanlar yıla iblağ edilerek yıllık matrah bulunur ve 2006 için %3

                 2007 için %2,5,                                                                              2008 için %2,                                                                2009 için %1 oranında vergi hesaplanır.

 

b) Matrah Beyanı : Artırım yapılacak yılda hiç beyanname verilmemiş veya en fazla 2 beyanname verilmiş ise veya istisnalar vb. sebeplerle o yıl “ Hesaplanan KDV” çıkmamış ise , KDV matrah artırımına gidilir. Ancak bu işlem, Kurumlar Vergisi’nin de matrah artırım şartına bağlanmış olup, orada beyan edilen matrah, KDV’ nin de matrahını teşkil eder. Vergi oranı ise %18’ dir.

 

-     KDV Vergi / Matrah artırımına ilişkin müracaat, ödeme ve bu işlemin yararları KV’ nde  olduğu gibidir.

 

 

Saygılarımızla.

 

Abbas Yüksel

Yeminli Mali Müşavir